1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Libri: 64. Furnizimi dhe shpenzimi
›  1886 Umeri r.a. tregon se Pejgamberi a.s. shiste hurmat nga kopshtet e fisit Beni Nedir dhe siguronte nevojat për ushqime të familjes së vet për një vit. (5357)
URL:
›  1887 Ebu Hurejra r.a. tregon: "Isha i rraskapitur (nga uria) kur takova Umer Ibn Hatabin r.a. dhe i kërkova të më këndonte një ajet nga Libri i Allahut. Ai hyri në shtëpinë e vet dhe ma shpjegoi atë. Pastaj dola dhe, pasi kisha ecur fare pak, rashë me fytyrë përdhe nga rraskapitja dhe uria. Në atë gjendje pashë të më rrinte te koka i Dërguari i Allahut a.s.. Ai më thirri: "O Ebu Hurejra!" Iu përgjigja: "Urdhëro, o i Dërguari i Allahut dhe i përgjigjem urdhërit tënd!" Ai më kapi për dore, më ngriti dhe e kuptoi nga se po vuaja. Pastaj më mori në shtëpinë e vet dhe porositi të më sillnin një tas të madh me qumësht. Unë piva prej tij, pastaj ai më tha: "Merre e pi prapë, o Ebu Hurejra!" Kështu unë e mora dhe piva përsëri. Pas kësaj ai përsëri më tha: "Pi akoma!" Kështu, unë piva përsëri derisa m'u mbush barku dhe m'u bë si tas. Më pas takova Umerin, i tregova ç'më kishte ndodhur dhe i thashë: "Allahu ia dha në dorë këtë çështje dikujt që është më i denjë se ti për këtë gjë, o Umer! Për Allah, unë të kërkova të ma këndoje atë ajet, ndërkohë që e dija më mirë se ti!" Umeri i tha: "Për Allah, po të të kisha futur në shtëpi dhe të të kisha gostitur, një gjë e tillë do të kishte qenë më e shtrenjtë për mua sesa të kisha pasur deve të kuqe të mrekullueshme!" (5375)
URL: