1. Fillimi i frymëzimit hyjnor (7) 2. Besimi (46) 3. Dituria (56) 4. Avdesi (75) 5. Gusli (18) 6. Menstruacionet (20) 7. Tejemumi (5) 8. Falja e namazit (84) 9. Sutra e atij që fal namaz (13) 10. Koha e faljes së namazeve (45) 11. Ezani (55) 12. Përshkrimi i namazit (67) 13. Xhumaja (32) 14. Namazi i frikës (3) 15. Dy bajramet (12) 16. Vitri (8) 17. Namazi për shi (14) 18. Eklipset (8) 19. Sexhdet në Kuran (6) 20. Shkurtimi i namazit (15) 21. Namazi tehexhxhud (30) 22. Namazet në xhamitë e Mekës dhe të Medines (4) 23. Veprimet e ndaluara gjatë namazit (7) 24. Sehvi sexhdeja (2) 25. Xhenazet (69) 26. Zekati (64) 27. Sadakaja e fitrit (3) 28. Haxhi (vizita në Mekë) (94) 29. Umreja (16) 30. Mahsari dhe ndëshkimi për gjahun (5) 31. Ndëshkimet e gjahut (për muhrimin) (18) 32. Vlerat dhe virtytet e Medines (17) 33. Agjërimi (53) 34. Falja e teravisë (6) 35. Itikafi (6) 36. Shitblerja dhe tregtia (65) 37. Selemi (3) 38. E drejta e parablerjes (2) 39. Dhënia me qira (6) 40. Havala (kalimi i borxhit) (4) 41. Përfaqësimi (ose autorizimi) (7) 42. Kultivimi i bujqësisë (17) 43. Ujitja (14) 44. Borxhet, bllokimi i pasurisë dhe i falimentimi (5) 45. Grindjet (4) 46. Sendet e gjetura (2) 47. Padrejtësia (18) 48. Pjesëmarrja në ortakëri (6) 49. Lënia peng në qytete (3) 50. Lirimi i skllevërve (11) 51. Dhuratat (24) 52. Dëshmitë (14) 53. Kushtëzimet (5) 54. Amanetet dhe porositë (10) 55. Xhihadi (144) 56. Fillimi i krijimit (51) 57. Ndodhitë e pejgamberëve (121) 58. Virtytet dhe meritat e sahabëve (79) 59. Betejat (113) 60. Tefsiri (94) 61. Vlerat dhe virtytet e kuranit (22) 62. Lidhjet martesore (45) 63. Shkurorëzimi (13) 64. Furnizimi dhe shpenzimi (2) 65. Ushqimet (23) 66. Akika (4) 67. Therrja dhe gjahu (13) 68. Kurbani (2) 69. Pijet (19) 70. Të sëmurit (13) 71. Mjekësia (22) 72. Veshjet (23) 73. Sjelljet e bukura (50) 74. Marrja e lejës (12) 75. Duatë (22) 76. Qetësimi i zemrës (46) 77. Kaderi (paracaktimi hyjnor) (5) 78. Beja dhe betimet (9) 79. Shlyerja e betimeve të paplotësuara (2) 80. Ligjet e trashëgimisë (6) 81. Ndëshkimet (7) 82. Dënimet (4) 83. Gjoba e gjakësit (5) 84. Pendimi (1) 85. Shpjegimi i ëndrrave (11) 86. Fitnet (12) 87. Gjykimet (11) 88. Dëshirat (2) 89. Kapja fort pas Kuranit dhe sunetit të Pejgamberit a.s. (8) 90. Teuhidi (11)
Libri: 74. Marrja e lejës
›  2057 Ebu Hurejra r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "I riu duhet të përshëndesë më të moshuarin, kalimtari duhet të përshëndesë të ulurin dhe grupi më i vogël duhet të përshëndesë grupin më të madh." (6231)
URL:
›  2058 Ebu Hurejra r.a. tregon se i Dërguari i Allahut a.s. ka thënë: "Kalorësi duhet të përshëndesë këmbësorin dhe këmbësori duhet të përshëndesë të ulurin, po kështu një grup më i vogël duhet të përshëndesë një grup më të madh." (6233)
URL:
›  2059 Abdullah Ibn Amri r.a. tregon se një burrë e pyeti Pejgamberin a.s.: "Ç'punë e ç'veçori të Islamit janë më të mira?" Pejgamberi a.s. iu përgjigj: "Tu japësh nevojtarëve për të ngrënë dhe të përshëndesësh ata që i njeh dhe ata që nuk i njeh." (6236)
URL:
›  2060 Sehl Ibn Saadi r.a. tregon: "Një burrë shikoi vjedhurazi nëpërmjet një vrime në shtëpinë e Pejgamberit a.s., ndërkohë Pejgamberi a.s. kishte në dorë një krehër hekuri me të cilin po krihte kokën. Ai tha: "Po ta dija se ti po vështroje nga vrima, do të ta kisha shpuar syrin me të. Me të vërtetë, urdhri për të marrë leje për të hyrë diku është bërë i detyruar për shkak të ruajtjes së kufijve të shikimit." (6241)
URL:
›  2061 Ibn Abbasi r.a. tregon nga Ebu Hurejra r.a. se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Allahu ka shkruar për birin e Ademit pjesën e tij të imoralitetit në të cilin ai bie në mënyrë të pashmangshme. Kësisoj pra, imoraliteti i syrit është shikimi i gjërave të ndaluara, imoraliteti i gjuhës është fjala e ligë, nepsi dëshiron e lakmon, ndërsa organet private i vërtetojnë të gjitha këto ose i mohojnë." (6243)
URL:
›  2062 Tregohet se Enesi r.a. kaloi pranë një grupi fëmijësh, i përshëndeti ata pastaj tha: "Kështu bënte Pejgamberi a.s.." (6247)
URL:
›  2063 Xhabiri r.a. tregon: "Një herë Shkova te Pejgamberi a.s. për ta pyetur për një borxh të babait tim. Kur trokita në derë, ai më pyeti: "Kush është?" Unë iu gjegja: "Unë." Ai tha: "Unë, unë?!" duke e përsëritur, sikur të mos e pëlqente këtë gjë." (6250)
URL:
›  2064 Ibn Umeri r.a. tregon se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Burri nuk duhet ta bëjë një tjetër të ngrihet nga vendi i tij që pastaj të ulet vetë aty, por i bëni vend njëri-tjetrit dhe hapuni." (6269, 6270)
URL:
›  2065 Ibn Umeri r.a. tregon: "E kam parë të Dërguarin e Allahut a.s. të ulur pupas me duart rreth këmbëve në oborrin e Qabesë. Ja, kështu! (duke e treguar)." (6272)
URL:
›  2066 Abdullahu tregon r.a. se Pejgamberi a.s. ka thënë: "Kur të jeni tre veta, atëherë të mos flasin veçan dy prej jush duke e lënë të tretin vetëm, derisa të përziheni me njerëz të tjerë, pasi lënia mënjanë mund ta dëshpërojë atë." (6290)
URL:
›  2067 Ebu Musa r.a. tregon: "Një natë në Medine u dogj një shtëpi me gjithë njerëzit brenda. Pejgamberi a.s. foli për ta dhe tha: "Vërtet që ky zjarr është armiku juaj, kështu që, kur të bini të flini, fikeni atë që të ruani veten." (6294)
URL:
›  2068 Ibn Umeri r.a. tregon: "Në kohën e Pejgamberit a.s. ndërtova një shtëpi me duart e mia që të më ruante nga shiu dhe të më mbronte nga dielli dhe për të nuk më ndihmoi asnjë krijesë e Allahut.,/ (6302)
URL: